Close_Window
Bine ati venit in Sectorul Corporativ


Ati uitat parola ?
Home Compania Legislatie. Protectia muncii.

 

Protectia muncii si securitatea muncii. Legislaţia cadru la nivelul Uniunii Europene.

Legislaţia cadru la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte protectia muncii, sănătatea şi securitatea lucrătorilor este Directiva CE nr. 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii protecţiei muncii, securitaţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată de Regulamentul CE nr.1882/2003.

Prevederile respectivului act comunitar au fost transpuse în legislaţia internă prin Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind protectia muncii, securitatea şi sănătatea, care cuprinde principiile generale de prevenire a riscurilor rezultate din expunerea la radiaţii electromagnetice.

 

Protectia Muncii si Comisia Internaţională pentru Protecţia impotriva Radiaţiilor Electromagnetice (ICNIRP)

Comisia Internaţională pentru Protecţia impotriva Radiaţiilor Electromagnetice (ICNIRP) oferă informaţii privind pericolul potenţial in cazul expunerii la radiaţii electromagnetice. Detalii pot fi obţinute prin accesarea site-ului www.icnirp.org. Printre partenerii organismului sus-menţionat se numără şi Comisia Europeană.

 

Protectia muncii, Securitate si Sănătate. Agenţia Europeană

La nivelul Uniunii Europene funcţionează Agenţia Europeană pentru Securitate, Sănătate si Protectia Muncii, organizaţie ce are scopul de a colecta, disemina si facilita schimbul de informaţii economice, tehnice şi ştiinţifice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de protectie muncii şi promovarea celor mai bune practici de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. Date suplimentare privind agenţia si punctul focal al acesteia în România se găsesc la adresa www.protectiamuncii.ro. De asemenea, sistemul legislativ naţional privind securitatea, sănătatea şi protectia muncii se regăseşte pe acest site.

 

Hotărârea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie muncii transpune Directiva 89/656/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual pentru protecţia muncii. Hotărârea reglementează, în ceea ce priveşte echipamentele pentru protectia muncii, obligaţiile angajatorului, evaluarea şi regulile de utilizare a acestora.

De asemenea, echipamentul individual de protecţie a muncii trebuie să respecte prevederile Hotăririi Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie a muncii şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

 

Protectia muncii si acte normative interne.

  • Hotărârea nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate, sănătate şi protectie a muncii referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare care transpune Directiva 1990/270/CEE privind cerinţele minime de securitate, sănătate şi protectia muncii referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
  • Hotărârea nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de campuri si radiatii electromagnetice transpune in legislaţia naţională Directiva 2004/40/CE privind cerinţele minime de securitate in munca şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de radiatii electromagnetice. De asemenea, hotărirea respectă principiile stabilite de Comisia Internaţională pentru Protecţia impotriva Radiaţiilor Electromagnetice (ICNIRP). Actul normativ intern reglementează printre elementele pentru evitarea sau reducerea riscurilor generate de radiatiile electromagnetice disponibilitatea unui echipament de protecţie muncii individuală.
  • Ordinul nr. 340 din 16 august 1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate si protectie a muncii pentru radiaţii electromagnetice respectă standardele Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Impotriva Radiaţiilor Electromagnetice (ICNIRP) care se referă atat la expunerea profesională, cat şi la expunerea populaţiei generale.
  • Hotărirea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă reglementează obligativitatea existenţei de panouri de avertizare pentru radiaţiile electromagnetice.