Close_Window
Bine ati venit in Sectorul Corporativ


Ati uitat parola ?
Home Baza ştiinţifică Articole interesante Zonele geopatogene şi îmbolnăvirile

 

Zonele geopatogene şi îmbolnăvirile

Zonele geopatogene (ZGP) reprezintă nişte anomalii geofizice locale. Există trei cauze principale de apariţie a ZGP: intersectarea curenţilor de apă subterani, ruperile geologice ale straturilor superioare ale scoarţei terestre şi suprapunerea nodurilor globale ale reţelelor energetice Hartman şi Curri şi, bineînţeles, prin combinarea acestora. În special în locurile de intersectare a nodurilor liniilor reţelelor şi a curenţilor de apă se creează nişte spatii deosebit de periculoase, în care se concentrează radiaţia terestră sub formă de pete cu dimensiuni de 10×10 cm sau 20×20 cm. În cazul unei prezenţe de lungă durată în zona de acţiune a acestora, omul se îmbolnăveşte de cancer, de scleroză difuză şi de alte boli grave.

Radiaţia terestră se caracterizează printr-o serie de proprietăţi fizice: ca şi raza laser, aceasta se propagă strict vertical în sus, fără dispersie, nu se ecranează cu ajutorul mijloacelor obişnuite de protecţie contra radiaţiilor (plumb, beton).

Studiind problema radiaţiei terestre, fizicienii au determinat încă o caracteristică a zonelor geopatogene: în locurile de amplasare a acestora se modifică parametrii geofizici ai câmpurilor — se măreşte potenţialul electricităţii atmosferice, creşte nivelul fondului natural al radiaţiilor, creşte rezistenţa electrică a solului şi, concomitent cu aceasta, scade intensitatea componentei verticale a câmpului geomagnetic, are loc încetinirea trecerii undelor radio într-o anumită gamă de frecvenţă. A fost observată legătura dintre modificările parametrilor geofizici ale acestor zone şi factorii de climă şi de stare a vremii — apariţia de fronturi calde şi reci de mase de aer, modificarea presiunii atmosferice, a activităţii solare.

Unul dintre specialiştii proeminenţi în problema zonelor geopatogene, fizicianul P. Schveitzer, cu ajutorul cadrului de biolocaţie elaborat de el, a cercetat structura undelor radiaţiei terestre. El a ajuns la următoarea concluzie: caracterul radiaţiei în zonele geopatogene depinde de mai mulţi factori, cum ar fi: lăţimea ruperii geologice, rocile şi mineralele ce compun ruperea, compoziţia chimică a apei din curenţii subterani şi altele. Potrivit părerii savanţilor ruşi E. Z. Gak şi V. I. Gridin şi a fizicianului maghiar G. Pernecki, trăsăturile caracteristice ale radiaţiei terestre (focalizare, neecranare, direcţia verticală strictă a razelor) sunt legate de faptul că principala cauză a apariţiei acesteia o reprezintă anomaliile din câmpurile magnetic şi gravitaţional ale Pământului, care, probabil, creează unde gravitaţionale staţionare. Prezenţa zonelor rămâne o enigmă neelucidată a geofizicii şi o problemă serioasă pentru ecologie.

Biolocatoarele au demonstrat că acolo unde se are în vedere construcţia unei clădiri cu destinaţie industrială, socială sau pentru locuinţe, este necesar să se efectueze în mod obligatoriu cercetarea lotului respectiv din punct de vedere al caracterului geopatogen. In afară de aceasta, în blocurile de locuit deja existente, în spaţii de producţie, în instituţiile sanitare şi pentru copii trebuie să fie efectuate verificările acelor încăperi şi camere, în care oamenii îşi petrec cea mai mare parte a timpului. La descoperirea zonelor geopatogene şi a nodurilor de intersectare trebuie să eliminăm influenţa radiaţiei terestre prin plecarea din acea zonă şi, ceea ce este deosebit de important, din locul de intersecţie a liniilor (din focar). Riscul de îmbolnăvire gravă este foarte ridicat şi, dacă în focarul razelor terestre va nimeri capul, plămânii, ficatul şi alte organe, atunci acestea vor fi afectate local în mod inevitabil, ceea ce va duce, o dată cu scurgerea timpului, la apariţia unor procese tumorale. Cercetătorii zonelor geopatogene din diferite ţări sunt: E.Hartman şi L. Mersman (Germania), K.Bahler şi P. Himmelsbach (Austria), G. Basler (Argentina).

BPO "Progres" (din oraşul Ufa), având la bază o fostă întreprindere de apărare, a elaborat dispozitivul electronic IAG-1 pentru depistarea zonelor geopatogene şi a reţelelor Hartman şi Curri, în funcţie de modificarea componentei electromagnetice a câmpului geomagnetic în gama de frecvenţă de la l la 15 KHz. Dispozitivul IAG-1 reprezintă un radioreceptor cu un grad foarte ridicat de sensibilitate (1–100 picovolţi), reglat pentru unde radio foarte lungi.

Apariţia dispozitivului IAG-1 a produs o adevărată revoluţie în geofizică, biolocaţie şi geobiologie, întrucât cu ajutorul acestui aparatului a devenit posibilă măsurarea, în condiţiile urbane, a celei mai importante game de câmp electromagnetic natural al pământului — în gama de frecvenţă kilohertziană. Dispozitivul indică în mod clar şi obiectiv marginile, liniile, locurile de intersecţie a zonelor geopatogene, iar semnalul radio receptat este supus unei filtrări speciale şi prelucrării matematice.

Utililizând dispozitivul IAG-1, cercetătorii au descoperit tipuri noi de reţele (dimensiunile laturilor celulelor reprezintă 60–120 cm), cât şi pete energetice separate de mărimea 0,2–2 m².

Dispozitivul măsoară şi restabileşte o imagine spaţială (tridimensională) de amplasare a zonelor geopatogene şi a petelor — stâlpilor energetici. Trebuie subliniat faptul că datele privind cercetarea apartamentelor, obţinute prin metoda biolocaţiei, au coincis perfect cu indicaţiile dispozitivului indicator de anomalii geofizice.

Cercetarea în toate planurile a zonelor geopatogene şi influenţa acestora asupra omului a fost efectuată de către medicul O. Bergsman, director al Centrului de reabilitare din Viena (Austria), în anii 1987—1988. În componenţa colectivului ştiinţific condus de acesta au intrat diferiţi specialişti — medici, biochimişti, fizicieni, biolocatori, ingineri, biologi, arhitecţi. Pe parcursul a doi ani, 285 de voluntari au fost supuşi influenţei zonelor geopatogene şi au fost studiaţi 25 de parametri funcţionali. În urma experimentelor (au fost efectuate 6943) a ieşit în evidenţă faptul că prezenţa timp de 10 minute a omului într-o zonă geopatogenă modifică puternic 12 indicatori fiziologo-biochimici, 5 indicatori "au avut o tendinţă vizibilă spre modificare" şi doar 6 indicatori au rămas fără modificări.


Inainte Inapoi