Close_Window
Bine ati venit in Sectorul Corporativ


Ati uitat parola ?
Home Baza ştiinţifică Articole interesante Sănătatea casei Dvs

 

Sănătatea casei Dvs

În vechime, în scopul stabilirii unui loc potrivit pentru locuinţă, la început se construiau grajduri pentru animale, în care erau ţinute mai mult timp animalele domestice. După aceea, aceste animale erau sacrificate şi se cerceta starea organelor lor interne. Dacă se descopereau abateri, se renunţa la locul respectiv şi se pleca într-un alt loc.

Într-un limbaj ştiinţific modern astfel de loturi de pământ nefavorabile sunt denumite prin termenul de zone geopatoge. Zonele geopatogene (de la cuvintele greceşti "geo" — pământ şi "phatos" — suferinţă, boală) reprezintă unele zone de pe Pământ în care sunt prezenţi factori patogeni (care generează boli), care provoacă diferite suferinţe şi îmbolnăviri ale omului. Şederea permanentă în astfel de zone poate fi cauza diferitelor îmbolnăviri serioase.

Natura zonelor geopatogene

Influenţa omului asupra mediului înconjurător are un caracter planetar. Numai avaria de la Centrala atomoelectrică de la Cernobîl ne-a adăugat patru noi zone geopatogene de dimensiuni foarte mari, în care omul nu poate să trăiască fără a avea urmări nefaste pentru sănătatea sa.

Asemenea zone mai sunt denumite antropogene sau tehnogene. Cele mai periculoase sunt locurile de poluare a apelor subterane şi de suprafaţă cu diferite substanţe chimice, erupţiile de petrol şi de gaze, golurile subterane ale minelor de cărbuni şi minereuri, diferite conducte subterane, comunicaţiile electrice, depozitele de deşeuri radioactive, tehnice şi menajere.

Oamenii de ştiinţă din diferite ţări au demonstrat prezenţa riscului de îmbolnăvire a oamenilor maturi şi a copiilor care locuiesc în apropierea liniilor de transport curent de înaltă tensiune. De aceea, se recomandă construirea locuinţelor cât mai departe de astfel de locuri.

Extrem de nefavorabile pentru om şi pentru tot ce este viu de pe pământ sunt zonele în care este prezentă radiaţia ionizantă: razele Roentgen, radiaţia gamma, fluxul de particule alfa, protonii, pozitronii, neutroni. Cursa înarmărilor nucleare, energetica atomică, catastrofele tehnogene au condus la o creştere substanţială a valorilor de fond ale acestor radiaţii în foarte multe zone de pe Pământ. Dotarea excesivă a locuinţelor noastre cu televizoare, computere, telefoane şi alte aparate electronice favorizează formarea unor zone geopatogene mici, dar numeroase, care creează câmpuri electromagnetice şi de torsiune ale acestor aparate. Aceste câmpuri influenţează în mod negativ asupra câmpului electromagnetic al omului, al animalelor şi al plantelor. În plus, cu ajutorul aparaturii electronice se pot crea raze cu energie dintr-un anumit spectru, care conţin programele de dezvoltare a organismelor vii şi mecanismele în ce mod trebuie să gândească şi să acţioneze aceste organisme.

Loturile de pământ şi porţiunile din aer aflate deasupra apelor subterane, zăcămintelor de minerale şi de minereuri, deasupra golurilor şi structurilor cristaline ale pământului, a ruperilor tectonice ale pământului au legătură cu zonele geopatogene naturale. Dacă deasupra unei ruperi tectonice se va construi o clădire, atunci în timpul apropierii sau lărgirii acestei ruperi oamenii pot auzi nişte sunete necunoscute care provoacă spaimă, halucinaţii. Sunt patogene locurile unde cândva au murit oameni şi animale, locuri pe care în trecut au fost amplasate diferite construcţii, fostele cimitire, deltele râurilor secate, loturile de pământ inundate în permanenţă.

Energia patogenă este emisă de către fisurile din granituri şi din rocile stâncoase.

Cum putem determina zonele geopatogene?

Încă din antichitate, urmărind comportamentul şi starea de sănătate a oamenilor, animalelor, insectelor şi plantelor, cât şi cu ajutorul unor indicatoare de biolocaţie, care erau făcute din lemn şi metal, erau determinate locurile favorabile pentru construcţia locuinţelor. Această metodă este denumită prin termenul de biolocaţie.

Nu toate plantele reacţionează în mod identic la acţiunea radiaţiilor ZGP: unele se îmbolnăvesc, altele înfloresc. În locurile cu ruperi geologice (tectonice) ale pământului copacii au un aspect diform — tulpinile sunt strâmbe şi înclinate, acoperite cu excrescenţe, coroana are o formă neregulată. Este suficient să privim cu atenţie locul şi să ne îndreptăm atenţia asupra faptului cum cresc iarba şi copacii ca să obţinem o imagine clară: nisip, nişte pete de pământ fără iarbă, iar pe parcelele de pădure vom vedea copaci uscaţi printre cei puternici şi frumoşi…

Aproape toate păsările, peştii, insectele şi târâtoarele se simt bine în aceste locuri. Cocostârcilor le place să-şi construiască cuiburile pe copacii uscaţi şi mutilaţi. Pentru mamifere zonele geopatogene sunt periculoase. În libertate, acestea le evită, iar în captivitate, găsindu-se legate în staul, sunt deseori bolnave, de exemplu, vacile scad în greutate şi dau mult mai puţin lapte.

Ca să depistăm locurile "spurcate", în unele sate din Ucraina şi până în ziua de astăzi se foloseşte următorul procedeu. În cele patru colţuri ale viitoarei locuinţe se pun grămăjoare de seminţe sau se aşează pâine. Dacă în ziua următoare acestea nu sunt deranjate, locul se consideră "curat". Secretul acestei metode este simplu: loturile de pe solul unde trec zonele geopatogene formate de apele subterane şi de ruperile tectonice prezintă o umiditate ridicată şi spre acestea vin diferite păsări, târâtoare, insecte cum sunt furnicile şi albinele. Acestea mănâncă o parte sau în întregime seminţele şi pâinea într-o zonă patogenă şi nu se ating de ele, dacă acestea sunt amplasate într-o zonă curată.

Ca bioindicator poate fi şi omul însuşi. Într-un loc patogen acesta nu poate dormi mult timp, doarme agitat, iar când se trezeşte se simte rău. La serviciu oboseşte repede, se îmbolnăveşte des, se enervează din orice fel de motiv sau este apatic faţă de toate. Copiii în astfel de locuri pot plânge în somn, pot striga, scrâşni din dinţi, se pot îmbolnăvi fără o anumită cauză, pot fi bolnavi mult timp sau nu au poftă de mâncare. Casele situate în ZGP sunt vizitate mai des de către medicii de circumscripţie decât cele aflate în vecinătate. În ZGP peste care trec şoselele şi căile ferate oamenii mor mai des. Pe unele porţiuni ale unor astfel de drumuri asfaltul prezintă crăpături, gropi.

Radiaţia ZGP se deosebeşte de radiaţia celulelor sănătoase din organismele vii. Prin intensificarea influenţei negative de către alţi factori, de exemplu, prin surmenaj fizic sau intelectual, alimentaţie incorectă, radiaţii radioactive, la om se agravează bolile cronice şi apar alte boli grave. Bolnavul care continuă să locuiască într-un astfel de loc nu răspunde la diferite tratamente.

Putem noi oare să ne protejăm de această influenţă negativă?

Înainte de toate culegeţi cât mai multe informaţii privind locul unde locuiţi sau intenţionaţi să vă mutaţi. Aflaţi dacă pe acest loc a fost cândva un cimitir, gropi pentru animale moarte, spitale, dacă trec sub aceste locuri mari linii de comunicaţii tehnice, linii de metrou. Studiaţi cu atenţie flora: într-un loc sănătos copacii sunt drepţi, zvelţi, cu coroana simetrică, iar pe un loc bolnav aceştia sunt uscaţi, bolnavi. Pentru ca să fiţi convinşi că lotul este bine ales pentru locuinţă, adresaţi-vă unor specialişti în domeniul cercetării în biolocaţia teritoriilor. Se întâmplă rar ca întreaga casă sau tot apartamentul să fie în totalitate situat pe un loc "rău". De obicei, acesta reprezintă o parte din spaţiul de locuit. În mod corespunzător trebuie să planificaţi spaţiul de locuit în aşa fel, încât să excludeţi porţiunile negative din zona prezenţei dumneavoastră permanente. Dacă locuinţa este situată în totalitate într-o ZGP, trebuie să vă schimbaţi locul de domiciliu.


Inainte Inapoi