Close_Window
Bine ati venit in Sectorul Corporativ


Ati uitat parola ?
Home Baza ştiinţifică Articole interesante "Învăţătura va fi profeţia din lumea ştiinţifică"

 

"Învăţătura va fi profeţia din lumea ştiinţifică"

"Cum să găsim cuvintele despre geneză? Cum să vorbim despre evoluţia formelor? Cum să ridicăm conştiinţa spre studierea fundamentelor. Cum să determinăm omenirea spre înţelegerea ştiinţific a lumilor. Orice înţelegere se naşte din Frumuseţe. Fiţi capabili să gândiţi clar şi nimic din cele înfiorătoare nu vă va atinge." (Iluminarea, p. 3, V, 1)

Tratând diverse domenii ale cunoştinţelor, Studierea Eticii Vii oferă posibilitatea unei noi abordări a omului şi conştientizarea destinaţiei sale, deschide oamenilor Lumea Fină, tainele energiilor şi tainele Universului, apropie omenirea de Lumea Superioară. Cu toate că încă din vremuri îndepărtate, medicina trata omul ca pe o fiinţă energetică, astăzi ştiinţa cu greu abordează aceste concepte, deşi nu arareori însăşi viaţa demonstrează necesitatea orientării către abordări absolut noi ale înţelegerii lumii. Încă Hermes Mercuriu Trismegistul afirma că toate cauzele bolilor rezidă în natura nevăzută (energetică) a omului. Neexcluzând în nici un caz importanţa corpului, el demonstra că construcţia materială a omului este de fapt emanaţia şi obiectivizarea principiilor sale energetice şi spirituale invizibile.

Sistemul medical al lui Paracelssius s-a bazat de asemenea pe teoria naturii energetice a omului şi pe teoria magnetismului. "Toate bolile, cu excepţia celor produse de cauze mecanice, decurg din nevăzut, iar medicina obişnuită ştie foarte puţin despre originea acestora.

Oamenii, fără o putere de percepţie spirituală nu sunt capabili să înţeleagă că există ceva anume, ce nu poate fi văzut. Medicina comună nu cunoaşte aproape nimic despre bolile care nu sunt cauzate de motive mecanice, iar ştiinţa tratării bolilor interne se rezumă aproape în totalitate la îndepărtarea cauzelor care produceau leziuni mecanice", scria el în tratatul său "Paragranum".

Şi înţelepţii antici din India, Tibet, China aveau o abordarea de pe poziţii de energetică. Chiar şi apariţia în sec. XIX a Doctrinei Secrete a lui E. P. Blavatskaya nu a reuşit să aducă o corecţie în percepţia asupra lumii a multor oameni de ştiinţă. Nu putem spune, totuşi, că dezvoltarea psihologiei în sec. XIX–XX s-a rezumat la o abordare unilaterală a înţelegerii fiinţei umane. Z. Freud şi C. Young, de exemplu, au venit cu noi abordări, creând o imagine a subconştientului. Ei au pus la îndoială percepţia despre lume, precum că omul ar fi doar un sistem de reflexe. Din păcate, părerea predominantă că I. P. Pavlov vedea anume aşa omul se bazează doar pe cunoştinţele din manualele de biologie care se studiază în şcoli. Nu ar fi lipsit de interes să aflăm că Ivan Petrovici era o persoană credincioasă, iar cuvintele lui despre Freud, că el (Freud) poate deveni întemeietorul unei noi religii, în acest context, necesită o nouă reabordare.

În zilele noastre, medicina trebuie să prezinte omul ca pe un sistem bioenergetico-informaţional absolut unical, deschis şi autoreglabil, în strânsă conexiune cu lumea înconjurătoare. Este necesar să se pună problema integrităţii stării fizice şi energetice a omului, ca şi bază a progresului ştiinţific viitor al medicini teoretice şi practice. Iar în acest sens o importanţă extraordinară o capătă cercetările în domeniul obiectivizării datelor primite.

În Faţetele Agni Yoga se arată că "omul poartă pentru cei din jur în aura sa sănătate, bucurie şi lumină sau boli, amărăciune, suferinţă şi beznă", de aceea "problema iradierii umane este extrem de importantă". (VI, 423)

Şi "ar fi de mare folos un aparat pentru determinarea iradierii… Nu o filozofie neguroasă sau vise accesibile, ci câteva aparate fizice vor aduce un ajutor real..." (Ob., 131)

Noi vrem să povestim despre soarta unor asemenea aparate, descoperiri care au permis vizualizarea iradiaţiei omului, studierea acestora prin prisma energetică, determinarea stării fizice şi psiho-emoţionale.

Posibilitatea studierii iradiaţiei obiectelor biologice a atras demult atenţia multor oameni de ştiinţă şi cercetători. Pentru prima dată iradiaţia a fost observată de către profesorul Lihtenberg în 1777. După aproape o sută de ani ea a fost înregistrată pe o placă fotografică şi a căpătat denumirea de "figurile lui Lihtenberg".

Timpul trecea, se creau noi aparate şi metode, se enunţau noi teorii, se cercetau proprietăţile iradiaţiei.

Nimeni nu pune la îndoială însă, faptul că Semen Davidovici şi Valentina Hrisanfovna Kirlian au fost primii care au fotografiat iradiaţia omului. Nu în zadar, în lumea ştiinţifică din multe ţări, acest fenomen poartă denumirea de "efectul Kirlian".

Ei au lucrat pe parcursul a 10 ani la crearea aparatului, iar anii de viaţă rămaşi i-au dedicat muncii pentru ca opera lor să dea posibilitatea oamenilor să găsească cheia către tainele naturii energetice a omului, pentru o nouă înţelegere a problemelor ce ţin de sănătate şi boli, viaţă şi moarte. Semen Davidovici Kirlian scria: "Cel mai important în efectul Kirlian constă în posibilitatea de a ajuta oamenii, în posibilitatea de a se aprecia starea fizică şi psiho-emoţională a omului în funcţie de iradiaţie, care să fie folosită pentru noi abordări în medicină".

În Faţetele Agni Yoga citim:

"Uimitoarea descoperire sau invenţie a soţilor Kirlian este atât de măreaţă şi importantă, încât ne este greu să ne imaginăm ce efect colosal va avea ea în multe domenii ale vieţii noastre. Marea Noastră Ţară e înaintea altora şi putem să ne mândrim cu faptul că descoperirea soţilor Kirlian, care nu e mai puţin semnificativă decât lansarea unei corăbii cosmice, a vut loc tocmai în Ţara Noastră, cea care construieşte o Lume Nouă” (F. A. Y. 6.11.1960).

Cu toate acestea, descoperirea soţilor Kirlian a fost mult timp secretizată. Numai după douăzeci şi cinci de ani omenirea a aflat esenţa acesteia şi rezultatele cercetărilor.

"Invenţia soţilor Kirlian este o colosală descoperire a secolului. Din această cauză întunericul se ridică împotriva ei şi obstrucţionează utilizarea acesteia. Tocmai această tăgăduire a unei invenţii de o evidentă utilitate şi cu aplicabilitate în arii extinse ale vieţii, ne duce cu gândul la colosala sa importanţă. Ca să nu mai vorbim de tehnică sau de agricultură, în medicină ea poate fi folosită cu o extraordinară utilitate.

Diagnosticarea bolilor în faze incipiente ar fi cât se poate de exactă, mai ales în ceea ce priveşte cancerul. Această descoperire este destinată binelui întregii omeniri. Este criminal şi absurd să învălui cu tăcere ceea ce este de netăgăduit din punct de vedere ştiinţific. Evidenţa va detrona toată rezistenţa întunericului, iar în acest proces, un rol crucial îl are ştiinţa" (F. A. Y. 29.09 anul 1965).

Din păcate, până nu demult, efectul Kirlian era utilizat la scară largă doar în străinătate. Omul de ştiinţă german, doctorul P. Mendel a enunţat presupunerea că caracteristicile iradiaţiei emisiilor de gaze ale degetelor mâinilor şi picioarelor depinde de starea punctelor de acupunctură, care se găsesc la nivelul degetelor.

Aceste puncte, conform canoanelor medicinii orientale, sunt puncte iniţiale sau terminale ale acestor canale energetice. Astfel, la nivelul degetelor sunt prezentate toate organele şi sistemele organismului.

Utilizând "kirlianografia", el a analizat imaginile iradiaţiei degetelor mâinilor şi picioarelor a sute de mii de pacienţi şi a elaborat nişte tabele de diagnosticare, care permit determinarea stării de sănătate a unui anumit organ în funcţie de caracteristicile de "luminiscenţă" a anumitor zone.

Cum să nu ne amintim aici de cuvintele Elenei Ivanovna Rerih că "Sufletul şi corpul nu sunt decât nişte agregate ale câmpurilor psihoelectrice" (P.E.I.R., 19.08.39).

În prezent, sub îndrumarea profesorului Mendel, lucrează institute ştiinţifice de cercetare din Germania, Elveţia, Austria, Olanda, în care pacienţii sunt trataţi cu succes cu ajutorul cromoterapiei (despre care, apropo, există de asemenea referinţe în A. Y.) şi se continuă cercetările privind natura bioenergetică a omului, se elaborează şi se aprobă metode de corecţie energetică. În munca sa P. Mendel foloseşte o aparatură de energodiagnosticare, bazată pe efectul Kirlian, produsă de firma "Vega".

Cu toate că metoda vizualizării emisiei de gaze (VEG) a fost propusă de soţii Kirlian încă la sfârşitul anilor `40, iar premizele diagnosticării medicale cu ajutorul acestei metode au fost formulate şi fundamentate în anii `60, la noi aceasta nu are încă o aplicabilitate la scară largă.

În Ucraina, Stanislav Filipovici Romaniy a continuat munca soţilor Kirlian. Aparatul de diagnosticare pe baza emisiilor de gaze creat de el, AGRD-2, vizualizează iradiaţia produsă de organismul uman prin intermediul fotografierii descărcării coronare de pe pernuţele degetelor. Cu acest aparat am obţinut fotografii* color unicale ale iradiaţiilor. (* fotografii de vizualizare a emisiilor de gaze — fotografii VEG)

În prezent, la nivel mondial, profesorul Konstantin Gheoghevici Korotkov (Sankt-Petersburg) conduce lucrări de analiză şi cercetare a efectului Kirlian. El a creat un complex computerizat unical "GDV-Camera" dotată cu un sistem de operare. El a desăvârşit o metodă de cercetare care se aplică cu succes atât în Rusia, cât şi în străinătate. Autoritatea sa în această problemă a fost confirmată la Congresul Internaţional "Ştiinţă, Informaţie, Conştiinţă 1999".

La centrul noastru de cercetare şi diagnosticare se folosesc atât AGRD-2 cât şi "GDV-Camera". Ele oferă posibilitatea vizualizării unei imagini de poveste, care este cu greu transmisă chiar şi de o fotografie color. Un strimer strălucitor se desprinde din jurul degetelor şi se îndepărtează, iar alături explodează un al doilea, al treilea… Copiii compară aceste iradiaţii cu razele soarelui.

Fâşiile luminoase "coronale" ale unui om sănătos sunt integre, strimerii sunt unduitori, de o lungime aproape egală şi sunt dispuşi uniform.

Neregularitatea fâşiilor luminoase, perturbările de integritate ale luminiscenţei coronale, apariţia unor protuberanţe sferice sau de alte forme, o mărire concentrată a "coroanei" dovedesc o perturbare a structurii sau funcţiilor organelor şi a sistemelor organismului.

Cercetările au arătat că schimbarea patologică a celulei este precedată de perturbarea proceselor energetice de la nivelul acesteia. Astfel "portretul" energetic oferă posibilitatea determinării atât a stării prezente a energeticii generale a organismului şi punerea unui diagnostic, cât şi a detectării simptomelor schimbărilor iniţiale, cu mult înainte ca acestea să se manifeste în plan fizic. Prin urmare, există posibilitatea alegerii unei metode adecvate de însănătoşire sau a unei terapii încă înainte ca maladia să se manifeste.

"Medicina viitorului va şti multe. Imaginile luminiscenţelor organismului vor ajuta la determinarea substanţelor care îi sunt necesare. Dimensiunea cunoştinţelor viitoare este nelimitată". (F. A. Y., X, 674)

Şi într-adevăr, s-a stabilit pe parcursul experimentelor că în urma alegerea tacticii de tratament pe baza stării energetice a organismului, efectele tratamentului dat se manifestă la cea mai mare parte a pacienţilor peste perioade de timp mult mai scurte şi sunt mult mai stabile.

Astfel, prin alegerea ierburilor pe baza acestei metode la 74 % dintre pacienţi, deja în prima săptămână de tratament se observa o îmbunătăţire a stării de sănătate, restabilirea potenţialului energetic, dispariţia unor simptome ale patologiei. Peste 2–3 săptămâni la 80–90 % dintre pacienţi se înregistra o îmbunătăţire semnificativă a sănătăţii sau o însănătoşire completă, demonstrată prin metode clinice de cercetare.

În grupele în care alegerea plantelor se făcea în funcţie de formele nozologice, procesul de îmbunătăţirea a stării de sănătate începea din a doua sau a treia săptămână (la 40 % dintre pacienţi), iar însănătoşirea începea doar la 60 % dintre pacienţi spre sfârşitul celei de-a doua luni de tratament.

Rezultate analoage au fost înregistrate şi prin aromoterapie. Dacă alegerea uleiurilor volatile se făcea în funcţie de starea energetică a organismului, efectul terapiei era de 2–3 ori superior şi se manifesta cu mult mai devreme decât în grupul unde alegerea uleiurilor volatile se făcea numai pe baza diagnosticului clinic.

Fotografiile VEG pot constutui un control-expres concludent al terapiei urmate. În clinica noastră se realizează un control al metodei de tratament elaborate şi patentate (patentul Nr. 22611A din Ucraina), PAM (psihoterapie autogenă-meditativă).

Cercetările au demonstrat că după o şedinţă de PAM, la 80 % dintre pacienţi se produce o restabilire completă a fâşiilor luminiscente coronale. Dar această recuperare nu este permanentă.

Doar după un curs complet de PAM, la 96 % dintre pacienţi se înregistrează o restabilire permanentă a luminiscenţei, armonizarea sistemului energetic, ceea ce este confirmat atât de datele obiective cât şi de metodele clinice de analiză clasica. Mulţi sunt interesaţi în prezent de posibilităţile cu care am fost dotaţi, cum să le descoperim, cum să ne autoperfecţionăm, pentru ca în primul rând să nu fim bolnavi şi să fim fericiţi? Cum să reuşim să progresăm evoluţional?

În această cheie poate fi construit modelul vieţii umane cu scopul de a vedea unde sunt posibile fracturi ale energiei (aici ne este de ajutor efectul Kirlian) şi cum putem să influenţăm aceste schimbări pentru tratarea, iar în viitor chiar şi evitarea bolilor.

Am dobândit o informaţie interesantă legată de starea de sănătate prin cercetarea culorilor fâşiilor de lumină. "Nu volumul, ci culoarea (iradiaţiilor) ne dă indiciile pentru acţiune". (Ob. 131)

Componenţa fâşiilor luminiscente este foarte complexă, ele se compun din iradiaţii fizice şi psihice, înglobând oarecum "cele trei unde, care răspund celor trei esenţe: telurică, astrală şi mentală". (Oz. 2, VI, 16)

Prin urmare, culoarea iradiaţiilor poate fi influenţată atât de starea fizică a omului, cât şi de gândurile sale, dorinţele sau emoţiile acestuia.

"Fiecare gând al omului, fiecare dispoziţie şi sentiment al său se reflectă imediat în iradiaţiile sale. Aceste iradiaţii se manifestă prin lumină, culoare sau pâlpâire, fiind vizibile doar pentru un ochi fin… Aurele oamenilor strălucesc şi prezintă un joc infinit de nuanţe şi combinaţii. Gândurile şi sentimentele curate şi frumoase determină anumite culori; dorinţele întunecate şi josnice, neliniştile şi pasiunile, au culori întunecate, tulburi şi formele unor pâlpâiri de foc...". (F. A. Y., IV, 423)

În rezultatul cercetărilor s-a observat că strălucirea unei persoane aflată într-o stare de dezarmonie, disconfort, frică, agresiune, iritabilitate are o gamă coloristică roşie (parţial sau în totalitate, poza 5). După părerea profesorului V.M. Inyushin, acestea sunt nişte fracţiuni mai grele ale bioplasmei, cu alte cuvinte, un nivel de energie redusă. "Cum afectează membrana exterioară a aurei familia celor purpurii" (Oz. 2, III, 16)

Oamenii armonioşi, echilibraţi, determinaţi, sinceri au o culoare a iradiaţiei azurie, albastră, mov.

S-a determinat de asemenea că iradiaţiile capătă o culoare predominant roşie dacă omul, măcar cu gândul, încalcă Legile Cosmice şi armonia cu lumea înconjurătoare. Astfel, s-a demonstrat că aceste încălcări reduc potenţialul energetic al omului, scad reţeaua de protecţie a acestuia şi pot fi cauze ale apariţiei multor boli.

Agni Yoga recomandă studierea naturii gândurilor: "De exemplu, pot oare gânduri de un anume caracter şi intensitate să influenţeze viaţa plantelor? Cum reacţionează la diverse gânduri animalele? Şi în sfârşit, cum se simte printre gânduri însuşi Domnia sa Omul?(AY, 81)

S-a stabilit de către noi că intensitatea şi culoarea iradiaţiei petalelor plantelor se schimbă în dependenţă de dispoziţia celor care le cercetează.

Dacă cercetătorul transmite dragoste şi căldură plantei, iradiaţia albăstruie uniformă a petalelor se intensifică. La gândul "acum te voi tăia" boala şi frica se manifestă printr-o explozie de purpuriu pe fundalul albastru al fâşiilor luminoase ale plantei.

Se vede uşor cum gândul se transformă în culoarea fizică fixată de filmul foto. "Unii savanţi ştiu că un singur gând fugitiv colorează fizic toată aura. S-ar părea că e un gând absolut ascuns, dar urmările sale sunt o culoare fizică, determinată ştiinţific". (Oz. 3, V, 14)

S-a demonstrat de asemenea în urma cercetărilor şi o schimbarea a stării energetice a operatorului în dependenţă de gândurile transmise de el. Dacă acesta transmite gânduri de dragoste şi bunătate plantei, iradiaţiile sale albastre-azurii se intensifică.

La transmiterea gândului "te voi tăia", imaginile iradiaţiilor constată o scădere a intensităţii, apariţia unei străluciri purpurii sau o întrerupere energetică.

Gândul negativ, energia se întoarce ca un bumerang către cel care a transmis-o şi îi produce o lovitură energetică care, deşi nu este sesizabilă în plan fizic, este înregistrată de către aparat. Doar restabilirea armoniei cu planta, conduce la restabilirea iradiaţiilor cercetătorului.

Lucrările existente demonstrează clar şi incontestabil că interacţiunea noastră cu lumea înconjurătoare având la bază gândul, conduce la schimbarea potenţialului energetic al omului. Prin urmare, gândul influenţează mediul înconjurător şi mai devreme sau mai târziu se întoarce la iniţiator, aducând cu sine energii negative şi boli sau energii superioare şi bucurii.

Astfel teoria puterii gândului capătă o fundamentare ştiinţifică, iar "semnificaţii unor concepte morale trebuie reanalizată nu numai din perspectivă spirituală, dar şi ştiinţifică". (AUM, 362)

Unul dintre meritele metodei GDV este posibilitatea de a aprecia nu numai starea unui anumit organ sau sistem, dar a organismului per ansamblu.

Cu ajutorul efectului Kirlian, este de asemenea posibila aprecierea starii psiho-emotionale a omului si determinarea tipului de personalitate a acestuia. Un interes deosebit il prezinta posibilitatea cercetarii compatibilitatii oamenilor, ceea ce deschide perspective catre o noua abordare a problemelor de selectie a personalului, a unui grup de creatie, a familiei si formarea unor relatii interpersonale armonioase. Putem sa alegem imbracamintea, accesoriile, hrana, locul de trai care contribuie la cresterea biocimpului si, prin urmare, la imbunatatirea starii de sanatate.

Metoda GDV (efectul Kirlian) este in prezent una dintre putinele metode care permit cercetarea exacta, sigura si relativ rapida a unei persoane, alegerea metodei individuale de tratament si insanatosire, controlul eficientei sale in dinamica.

De ce atunci nu toti cercetatorii constata rezultate exacte prin aplicarea efectului Kirlian. Intr-adevar se folosesc diverse aparate, materiale, parametri fizici, dar se omite cel mai important lucru: "Inregistrarea aurei pe film depinde nu de filmul in sine, ci de persoana care filmeaza" (pag. 456). Asa, in procesul muncii noastre s-a demonstrat clar influenta starii psiho-emotionale a operatorului asupra mersului cercetarilor, corectitudinea stabilirii diagnosticului, alegerea si controlul tratamentului.

Pe unele fotografii GDV am inregistram structuri sau formatiuni, provocate de surse suplimentare de emanatie. Aceasta substanta energetica straina, putin materiala, adeseori dispare sau se distruge la o cercetare repetata, paraziteaza oarecum energia omului si prezinta o actiune informationala straina, perturba transmiterea energiei ceea ce, la rindul sau, e posibil sa conduca la imbolnaviri.

In Agni Yoga scrie ca "masuratorul aurelor va sluji drept un important argument pentru ignoranti" (Oz. 3, V, 14) in ceea ce priveste existenta Lumii Fine si va da posibilitatea omului sa se autocunoasca si sa-si manifeste armonia si spiritualitatea, ceea ce il va ajuta sa-si pastreze sanatatea fizica si psihica.

N. K. Rerih in scrisorile adresate lui A. M. Asseev scria: "Fundamentele Eticii vii ca si inceputul vietii se interpatrund cu profilaxia corpului. Dar daca pina nu demult profilaxia corpului atragea atit de multa atentie, acum inima, adevaratul salas al Agniei, trebuie sa ocupe atentia adevaratilor savanti-cercetatori".

Se considera ca practicarea sportului ajuta omul sa devina mai puternic si mai rezistent, sa-si intareasca sanatatea, sa-si creasca tonusul emotional. Dar sportul atinge limitele maxime de suportabilitate la efort, iar uneori chiar le depaseste, ceea ce nu conduce la intarirea sanatatii, ba chiar dimpotriva. "Sa se cerceteze atent particularitatile fiecarui sport. Multe dintre aceste tipuri de efort nu contribuie la cresterea vitalitatii" (A., 483).

Cu ajutorul aparatelor "Camera — GDV" si "AGRD-2" am cercetat 72 de copii (18 dintre ei au urmat sedintele la clinica) si 34 de adulti, care au practicat un sport (badminton, fotbal, volei, gimnastica artistica). Prin aprecierea starii lor energo-fiziologice pina la antrenament, la 52% dintre cei analizati s-a observat o dezechilibrare, iar la 36% — procese patologice ascunse la nivelul organismului care nu se manifestau momentan clinic (poza 8).

Dupa efortul fizic (antrenament), la 92% dintre cei analizati s-a observat o redistributie a energiilor in organism, s-a inregistrat o scadere in zonele:

  • ficat — cu 24%,
  • rinichi — cu 37%,
  • sistemul bronhio-pulmonar — cu 40%,
  • sistemul urogenital — cu 62%,

pierderea de energie si simptome de agresiune s-au inregistrat la nivelul zonelor:

  • sistemului respirator — la 38% dintre cei analizati,
  • ficatului — la 48%,
  • rinichilor — la 52%,
  • inimii — la 67%,
  • circulatiei sanguine — la 70%,
  • intestinului gros — 72%.

Analiza detaliata a modificarilor intervenite ne da posibilitatea sa apreciem adaptarea energetica a organismului la efort si descopera cele mai slabe organe si sisteme.

De asemenea s-a stabilit ca restabilirea totala a starii energetice a organismului la 67% dintre cei cercetati a avut loc peste 5—6 ore, la 5% dintre analizati — abia in ziua urmatoare.

Este cunoscut faptul ca o redistributie de lunga durata a energiei in organism, aparitia unor zone cu energie insuficienta sau in exces, conduce la dereglarea functionarii normale a organelor si sistemelor, ceea ce reprezinta o cauza a dezvoltarii multor boli. Prin urmare, dupa un efort fizic, este nevoie sa se elimine cit mai rapid dezechilibrul energetic si sa se restabileasca echilibrul la nivelul organismului, pentru a evita urmarile nedorite.

In acest scop, persoanele analizate, au fost supuse psihoterapiei autogeno-meditative (PAM) dupa antrenament. "Inca din antichitate, se stia ca gimnastica este duplicitara, ea este atit psihica cit si fizica. Iar prima va fi chiar mai reala decit a doua, daca este utilizata constient" (AUM, 369).

Dupa doar 5—7 minute de PAM, chiar si intr-o incapere neadaptata, la 11% dintre cei cercetati s-a produs o imbunatatire semnificativa, iar la 87% — o restabilire completa a organismului. Copiii si adultii simteau un aflux de putere, bucurie, curaj.

"Practicarea excesiva a sportului duce la abrutizarea firii, degradare mintala si noi boli‘, scria E. I. Rerih (P. E. I. R. 19.04.1938). Aceasta se intimpla pentru ca adeseori desavirsind corpul fizic uitam de suflet si spirit, se uita de unitatea dintre fizic si spiritual. Inca in Grecia Antica desavirsirea fizica a corpului se afla in strinsa legatura cu desavirsirea spiritului. ’Putem nu o data sa facem un experiment concludent prin care spiritul contribuie la dezvoltarea musculaturii…Luati ca exemplu doi atleti, unul mergind doar pe calea fizica, iar celalalt intelegind forta spiritului; cit de departe va ajunge!" (M. O., I, 542)

La copiii, care pina la cercetarea noastra au urmat sedintele la clinica noastra, dezechilibrul starii energetice dupa efortul antrenamentelor s-a manifestat intr-o masura mult mai mica, iar restabilirea acestuia s-a produs mult mai rapid. Antrenorul a constatat la acesti copii o capacitatea de munca sporita, capabilitatea de a se autocontrola in orice situatie, rezultate mai bune si cel mai important, manifestarea creativitatii si a potentialului spiritual.

Pentru noi, Agni Yoga si Doctrina Secreta, mostenirea Rerihilor si cea lasata de Blavatskaya prezinta un urias fundament stiintific, pe care un savant meditativ o poate erija la nivelul Stiintei Noi.

Fara nici o indoiala, ne aflam in fata unor mari schimbari, in primul rind cele de la nivelul constientului nostru. Ne asteapta o munca colosala cu noi abordari stiintifice, atit in ce priveste conceptia despre lume, a problemelor cu adevarat filozofice, cit si in domeniul viitoarelor cercetari asupra iradiatiei, iar Etica Vie ofera posibilitatea savantilor sa-si directioneze avintul spre o evolutie adecvata.

"Starea bolnavicioasa a organismului se reflecta asupra astrelor, iar indispozitiile sufletesti ale cimpului astral se reflecta asupra celui fizic. In lupta cu bolile trebuie sa se tina cont de coordonarea corpurilor si de legatura neintrerupta intre acestea". (M. O., S, 292).

"Componenta aurei este foarte complexa. Ea include iradiatiile fizice si psihice. Fiecare pornire sau gind se reflecta in aceasta. Fiecare ambitie declanseaza propria sa iradiatie. Analizind aura va trebui sa separam cu atentie cele 2 iradiatii care corespund celor doua Lumi. In cazul bolilor, de asemenea trebuie sa examinam cu atentie iradiatiile, care pot fi consecinte ale Lumii de Foc.

Astfel, cind atingem o aura, trebuie sa tinem cont de corpul fin, care isi va emana razele dinspre centru spre suprafata aurei inconjuratoare. Creatia spiritului se va reflecta cu predilectie asupra aurei. Bineinteles ca toate fluidele au straturile proprii care vor fi foarte reprezentative pentru multe cercetari stiintifice.

De asemenea este foarte important sa studiem extremitatile, intrucit magnetul extremitatilor, al degetelor, picioarelor si emanatiile ochilor pot determina o combinatie puternica pentru comuniunea dintre propriul magnetism si magnetismul pamintului si al stihiilor.

Astfel, in calea spre Lumea Focului, trebuie sustinuta fiecare unificare a emanatiilor cu Cosmosul". (M. O., S, 145)


Inapoi