Close_Window
Bine ati venit in Sectorul Corporativ


Ati uitat parola ?

Aplicaţie tehnică GDV

Metoda GDV în medicină

Cercetările au arătat că intensitatea, caracterul şi structura luminozităţii specifice a ţesuturilor vii în câmp electric alternativ (luminozitate GDV) depind foarte mult de starea iniţială a subiectului (nivelul proceselor sale vitale, starea specifică a diferitelor organe şi ţesuturi, caracterul specific al proceselor patologice). Metoda GDV face posibilă evaluarea stării structural-funcţionale a organismului împreună cu obţinerea în timp real de rezultate stabile ce pot fi reproduse.

Aplicarea metodei GDV în medicină

 • Diagnostic Mass screening-diagnostics (diagnostic evaluare rapidă preventivă). Se poate realiza pentru populaţia sănătoasă în contextul verificărilor ocupaţionale în şcoli, societăţi industriale etc. Oferă posibilitatea de a se detecta zonele problematice (în momentul verificării) sau zonele potenţial periculoase ale unui organism uman.
 • Metoda rapidă pentru evaluarea stării pacienţilor în spitale, centre de sănătate, clinici şi sanatorii, care oferă posibilitatea de a se reduce drastic zona de stabilire a diagnosticului.
 • Selectarea metodelor de tratament individuale pe baza datelor rezultate în urma analizei GDV-gramelor. Aceasta implică faptul că trebuie să existe studii înainte şi după influenţă exercitată asupra organismului uman de către medicaţii, psihoterapie, fizioterapie etc.
 • Supravegherea stării pacienţilor în cursul tratamentului (monitorizarea stării pacienţilor) şi evaluarea eficienţei tratamentului. Aceasta implică estimarea dinamică a GDV-gramei în cursul tratamenului.
 • Selectarea tratamentului de întreţinere eficient.
 • Profilaxia iniţială a maladiilor.
Before treatment After treatment

Înainte de tratament

După tratament

Evaluarea stării organismului pri metoda GDV se realizează în baza analizei GDV-gramelor, procesate de către computer cu ajutorul unui software special. Decizia medicală care se întemeiază pe studiul realizat este luată de către un doctor.

Echipamentul GDV este instalat în mod curent în clinici de stat şi private, centre medicale, sanatorii şi centre de sănătate. De asemenea, este connsiderată a fi o metodă larg răspândită în cadrul activităţii centrelor medicale private specializate în medicină neconvenţională.

Avantajele metodei GDV

 • Obiectivitatea informaţiilor;
 • Claritatea şi interpretabilitatea datelor obţinute, comoditatea stocării şi procesării acestora;
 • Posibilitatea de urmărire a dezvoltării în timp a procesului şi a comparării proceselor structurale, funcţionale şi temporare din organism;
 • Neinvazivitate, siguranţă şi asepsie absolută (sterilitate);
 • Absenţa cerinţelor specifice privind condiţiile din cameră şi din mediu;
 • Simplitatea şi comoditatea metodei;
 • Costul redus al examinării;

Metoda GDV în psihologie

Evaluarea stării psihoemoţionale cu ajutorul GDV

A fost dezvoltat un sistem pentru evaluarea multi-parametru a stării psihice a unei persoane şi a influenţei tipului psihologic al unei persoane asupra stării sale fizice.

Parametrii GDV-gramei cu o stare psihoemoţională sau alta fac posibilă detectarea diferitelor grupe de subiecţi-test cu cele mai pronunţate perturbări mentale. Programul "GDV Activation" (Activare GDV) a fost dezvoltat în baza acestor studii. Rezultatul calculelor realizate de către acest software l-a constituit determinarea nivelului Factorului de stres (Stress Factor) cu ajutorul analizei parametrice a GDV-gramei obţinută în diferite moduri de captură GDV.

Diagnosticul GDV al potenţialului psihoemoţional al unei persoane. Sporturi

Ca rezultat al evaluării – diagnostic bioelectrografic al potenţialului psihoemoţional al unei persoane, a fost completată o bază de date cu datele a aproximativ 200 de atleţi de înaltă performaţă. Această bază de date curpinde atât date obţinute prin intermediul metodei GDV, cât şi o multitudine de caracteristici de verificare (parametrii activităţii cardiace, testare psihologică, rezistenţa genotipului etc.). Au fost revelate eventualele corelaţii ale caracteristicilor GDV cu potenţialul psihoemoţional al atleţilor. A fost dezvoltat un sistem automat de evaluarea potenţialului psihoemoţional al atleţilor, care face posibilă realizarea atât a unui diagnostic rapid individual, cât şi a clasificării atleţilor în cadrul unui grup.

Selecţia ocupaţională cu ajutorul GDV

Una dintre cele mai importante tendinţe în dezvoltarea GDV este punerea la punct a unei tehnici speciale şi implementarea acesteia în sfera selecţiei ocupaţionale.

Selecţia ocupaţională şi monitorizarea activităţii operatorilor unor sisteme complicate – piloţi, astronauţi, operatori de centrale nucleare, controlori de trafic aerian etc. – pare a fi o chestiune de importanţă crucială. Metoda GDV este de ajutor pentru determinarea limitelor capacităţilor psiho-fizice ale unei persoane în timp ce aceasta activează în condiţii de pericol ridicat.

În cadrul selecţiei ocupaţionale, metoda GDV este folosită pentru evaluarea de către agenţiile de recrutare şi departamentele pentru selectarea personalului, precum şi pentru evaluarea rapidă a stării unei persoane înaintea asumării de către aceasta a unei sarcini.

Stările modificate de conştiinţă (Altered Consciousness States (ACS)) şi GDV

ACS este termenul folosit pentru stările modificate de conştiinţă, care diferă în mod fundamental în ceea ce priveşte comportamentul şi energia persoanei – mecanisme informaţionale din stările normale de conştiinţă. Acestea pot apare în condiţii extreme sau sub influenţa unor substanţe psihoactive sau proceduri psihoactive etc.

A fost elaborată o metodă de înregistrare elementelelor bioelectrografice corelate cu ACS, care foloseşte o tehnică sofisticată, ce include EEG brain mapping, electropunctură, potenţialele cvasiconstante ale creierului şi metoda GDV. Aceasta conduce la crearea unei metode neconvenţionale de urmărire a stării unei persoane în timpul hipnozei, meditaţiei, reglării psihice şi al altori tipuri de activităţi complexe.

Desenul din dreapta prezintă:
A - GDV-gramă a unei stări normale de conştiinţă.
B - GDV-gramă a unei stări modificate de conştiinţă.

Metoda GDV şi mediul

Evaluarea schimbărilor structurale ale compuşilor în fază lichidă cu ajutorul GDV

Un studiu al schimbărilor structurale ale apei, apărute ca rezultat al influenţei unor factori variaţi, devine din ce în ce mai necesar datorită poluării mediului şi a calităţii scăzute a apei potabile. Metoda GDV reprezintă unul dintre puţinele metode instrumentale care permite un studiu eficient şi uşor al structurilor fine ale apei, precum şi luarea în considerare a caracteristicilor specifice ale influenţei de mediu.

Apă

Distilat

Soluţie NaCl

Vin

Studiul caracteristicilor GDV ale sângelui, urinei şi al altor lichide biologice constituie un domeniu de cercetare special. S-a dovedit că parametrii GDV ai sângelui diferă pentru oamenii sănătoşi, pacienţii cu cancer şi pacienţii cu patologii ale sistemului cardio-vascular.

Au fost realizate o serie de experimente pentru a se studia soluţiile homeopatice, medicaţiile data-coded, precum şi lichidele folosite în industria alimentară, cum ar fi malţul, melasa etc. Cantitatea de date colectate demonstrează perspectivele uimitoare ale metodei GDV în aceste domenii.

GDV şi proprietăţile energetice ale plantelor, pietrelor preţioase şi mineralelor

GDV-gram of a leaf

GDV-gramă a unei frunze

Echipamentele actuale permit evaluarea stării energetice a obiectelor animate şi neanimate, precum şi influenţa acestora asupra fiinţei umane. Numeroase lucrări arată densitatea ridicată de informaţii privind revelarea nivelului activităţii biologice a plantelor şi influenţa unor diferiţi factori asupra acestora, cum ar fi: alte plante, erbicide, condiţii de mediu.

În cursul studiilor asupra pietrelor preţioase, s-a cercetat nu numai influenţa posibilă a unei anumite pietre preţioase asupra unei persoane, ci şi influenţa persoanei asupra pietrei.