Close_Window
Bine ati venit in Sectorul Corporativ


Ati uitat parola ?

Programe pentru diagnostic GDV

Captură GDV

Programul face posibilă realizarea rapidă şi uşoară a înregistrării a GDV-gramei a zece amprente umane, grame de lichid sau alte obiecte, ca şi filmarea a scurte filme video ale descărcării gazelor (GDV-video).

Programe de diagnoză GDV (pentru evaluarea organismului uman

Diagrama GDV

Programul este destinat pentru evaluarea nivelului funcţional al organismului subiectului în comparaţie cu cel al unei persoane sănătoase. Diagrama GDV face posibilă prezentarea rezultatelor sub forma unor diagrame circulare care evaluează sistemul de organe, excesul de energie sau deficienţa de energie. Programul ajută în acelaşi timp evaluarea nivelului emoţional uman, prin intermediul comparării parametrilor amprentelor luate cu şi fără filtru.

Câmpuri de energie GDV

Programul este destinat pentru reprezentarea vizuală a câmpului energetic, de forma unei imagini care înconjură conturul uman, la fel ca şi pentru prezentarea numerică a datelor în tabele şi diagrame. Câmpurile energetice GDV fac posibilă investigarea potenţialului de energie uman şi oferă oportunitatea de a observa proiecţia tridimensională a câmpului (frontal şi din două laterale), precum şi de a compara rezultatele obţinute de la câţiva subiecţi.

Evaluare GDV

Programul este destinat evaluării nivelului funcţional al organismului în comparaţie cu cel al unei persoane sănătoase, cu ajutorul observării separate a organelor şi sistemelor. Evaluarea GDV face posibilă calcularea caracteristicilor, ceea ce permite evaluarea potenţialului de energie, toleranţa la schimbările mediului înconjurător, precum şi imunitatea la stress a organelor separate şi a sistemelor. Programul permite de asemeni cercetătorului evaluarea vizuală a GDV-gramei în sectorul corespunzător organelor şi sistemelor selectate şi monitorizarea parametrilor numerici a acestor sectoare. Datele pot fi prezentate în tabele şi grafice, ceea ce permite cercetătorului compararea datelor pentru un număr de subiecţi.

Chakra - GDV

Programul este destinat prezentării distribuţiei grafice a parametrilor GDV de-a lungul centrilor energetici ai corpului, adică a chakrelor, în baza procesării GDV-gramei a 10 amprente digitale.

Clasificare GDV

Programul este destinat pentru evaluarea stării psiho-fizice a atleţilor precum şi a nivelului lor de pregătire competiţională. Clasificarea GDV face posibilă examinarea unor grupe mari de atleţi precum şi compararea datelor obţinute. Datele obţinute pot fi prezentate ca evaluare a a subiecţilor.

Program GDV pentru studiul diferitelor obiecte

Viewer GDV

Programul este destinat pentru observare şi comparare vizuală a GDV-gramelor biologice şi a obiectelor fizice. Viewer-ul GDV permite calculul rapid al parametrilor imaginilor descărcate şi prezentarea valorilor lor numerice în formă de tabel.

Laborator GDV

Programul este conceput pentru procesarea multiplă a parametrilor statici şi dinamici a GDV-gramelor şi compararea cu statistică cu parametrii calculaţi pentru una sau mai multe dintre probele următoare. Testele statistice implementate în cadrul programului au fost bazate pe criteriul Student, criteriul Wilcockson, criteriul Mann - Whitney şi Valde – Volfovitz, ca şi pe criteriul semnelor, şi asigură analiza eşantioanelor de date dependente şi independente, care posedă diferite tipuri de distribuţie.