Close_Window
Bine ati venit in Sectorul Corporativ


Ati uitat parola ?
Home Baza ştiin … Câmpuri de … Aplicaţii … Termocentr …

Sisteme de încălzire a apei.
Generator de caldură hidrodinamic – GCH

GCH este un dispozitiv termic pentru încălzirea unui lichid. Acest dispozitiv reprezintă un nou pas pe calea dezvoltării şi perfecţionării tehnologiilor moderne de economisire a energiei.

Generatorul de căldură hidrodinamic este destinat încălzirii spaţiilor de locuit, a celor administrative, industriale, celor de depozitare, a serelor. El poate fi utilizat şi pentru uscarea diferitelor materiale şi plante, pentru încălzirea apei în diferite bazine şi rezervoare, cât şi pentru alimentarea cu apă caldă a apartamentelor, a camerelor de hotel, pentru încălzirea unor lichide vâscoase.

GCH este un dispozitiv cu dimensiuni de gabarit mici, care ocupă o suprafaţă mai mică de doi metri pătraţi şi mai puţin de un metru cub în ceea ce priveşte volumul. Caracterul compact al dispozitivului permite ca acesta să poată fi montat direct pe obiectivul de utilizare a energiei, ceea ce exclude amenajarea traseelor de căldură şi a conductelor de transport.

Generatorul poate fi conectat la sistemele tradiţionale existente deja, unde, în calitate de agent termic, este folosită apa obişnuită, care nu necesită nici un fel de pregătire, a cărei temperatură de încălzire poate să ajungă până la 95 grade Celsius.

GCH face parte din noua generaţie de surse ecologice de energie termică, care nu are nevoie de arderea diferitelor tipuri de combustibil şi la care sunt absente elementele de încălzire.

Principiul de functionare

Acest generator torsionic este compus dintr-un panou cu echipamente electrice şi de automatică. Aansamblu format dintr-o pompă electrică şi un rezervor cu cap termic în care se produce încălzirea nemijlocită a apei, conform următorului ciclu : la punerea în funcţiune a pompei, lichidul, printr-un racord de injecţie, sub anumită presiune şi într-o anumită cantitate, ajunge în partea ciclonică a carcasei (corpului) – acceleratorul mişcării lichidului, care are conturul sub formă de spirală.

Aici se produce creşterea energiei mecanice a lichidului şi aceasta ajunge în partea cilindrică superioară şi în cea inferioară a carcasei. Diametrul părţii cilindrice a carcasei este mult mai mare decât orificiul de intrare al racordului de injecţie.

În această parte a carcasei are loc o schimbare bruscă a presiunii lichidului, care, în conformitate cu legile termodinamicii general cunoscute, conduce la modificarea temperaturii mediului.

Lichidul încălzit deja parţial, având încă o rezervă de energie cinetică , ajunge în dispozitivul de frânare, unde scade viteza acestuia şi se modifică presiunea, ceea ce conduce, în mod corespunzător, la creşterea în continuare a temperaturii lichidului.

În timpul acestor procese în capul termic ia naştere şi se crează un câmp de torsiune de undă concentrat care exercită acţiune asupra structurii legăturilor atomice ale moleculelor apei, obligând să se degaje energia internă potenţială a acestora.

Temperatura apei pe parcursul unui ciclu de lucru creşte până la 4 grade Celsius. Pompa este echipată cu un motor electric cu puterea de la 3 la 65 kW. Productivitatea termică a capului termic al generatorului este de la 4,5 la 110 kW. În timpul funcţionării GCH se produce o economisire reală de energie electrică, care poate atinge până la 50%.

Reducerea substanţială a cheltuielilor legate de exploatare este datorată de utilizarea în acest complet (ansamblu) a unui contor electronic multifuncţional pentru energie electrică – FPN (în rusă – ФПН). Calcularea cheltuielilor de exploatare demonstrează faptul că utilizarea GCH prezintă un grad ridicat de eficienţă.

Aceast generator funcţionează de la o reţea de curent electric trifazat. Căldura produsă se utilizează pentru încălzirea apei direct în sistemul de încălzire, prin intermediul conectării la calorifer sau la schimbătorul de căldură pentru consumul de apă caldă pentru diferite necesităţi, iar în caz de nevoie, acesta poate produce abur dur.

Instalaţiile de încălzire torsionice.
Date tehnice.

Reprezintă nişte dispozitive torsionice ce funcţionează în mod autonom, ecologice, cu un înalt grad de economisire, a căror automatică permite funcţionarea în oricare regim de temperatură de până la plus 95 de grade C.

Instalaţia de încălzire prezintă siguranţă în funcţionare, are un grad ridicat de eficienţă, în comparaţie cu alte tipuri de dispozitive de încălzire. Nivelul zgomotului, fără izolare fonică, al motorului asincron este de 84 decibeli, nivelul de zgomot al produsului de bază – 45 de decibeli. Nivelul zgomotului poate fi micşorat până la 34 DB prin utilizarea unor motoare cu nivel scăzut de zgomot, prin instalarea unor perne suplimentare în timpul montării echipamentelor.

Caracterul compact, reducerea maximală a distanţei de la sursa de căldură până la utilizator, caracterul asolut steril din punct de vedere ecologic, funcţionarea după un program în regim automat, eliminarea chelutielilor pentru construcţia şi reparaţia conductelor de căldură, fac ca această instalaţie să reprezinte una din realizările remarcabile ale acestui secol.

Avantajele termocentralei torsionice

Eficienţa maximă de pe urma utilizării acestor instalaţii termice este atinsă prin îmbinarea optimă a caracteristicilor termice şi a celor hidrodinamice ale acestora cu parametrii sistemului de încălzire şi de alimentare cu apă caldă a clădirilor în care acestea sunt montate.

Eficienţa acestor instalaţii de încălzire este mai mare cu 46%, în comparaţie cu sursele de căldură cu electrozi şi cu 84% în comparaţie cu încălzitorii cu ţevi pe bază de curent electric.

  • dispare dependenţa de presiunea scăzută, cât şi de deconectarea totală a gazelor sau de păcura de proastă calitate, în procesul de exploatare, având în vedere că acestea nu sunt utilizate aici;
  • economia substanţială de cheluieli pentru exploatare prin absenţa cheltuielilor legate de întreţinerea personalului de serviciu, fapt datorat de funcţionarea echipamentelor în regim automat ;
  • există posibilitatea de conectare şi de deconectare a echipamentelor, în caz de nevoie, şi nu conform graficului sistemului termoenergetic ;
  • apa nu are nevoie de pregătire din punct de vedere chimic ;
  • dispare necesitatea de legături cu sistemul de alimentare electric, cu serviciul ecologic, cu inspectoratul orăsănesc de control al cazanelor (numai în limitele regulilor de securitate împotriva incendiilor în cazul exploatării instalaţiilor electrice).

Caracteristicile G.C.H.

Marca produsului Puterea instalata a motorului electric, kW Productivita-tea de caldura kcal./kW Volumul încalzit al cladirii, m3 Gabarit, dimensiuni, Sm2/Vm3 Preţ orientativ, Euro (Romania)
GCH-3 3 3600/ 4.2 până la 100 0,25/0.15 4068
GCH-10 10 11900/ 14 până la 200 0.3/0.2 7580
GCH-22 22 27550/ 32 până la 400 0.6/0.4 11618
GCH-45 45 57850/ 67 până la 1000 1.4/0.8 17420
GCH-65 65 95500/ 110 până la 1700 1.4/1.0 22000

Aceastei lucrări i-au fost decernate :

« Medalia de aur » - Japonia, « Orfeul de aur »,

Diploma la cea de-a 49-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de
Tehnologii Noi, Bruxelles,
« Evrica, 2000 »

Centrul de tehnologii bioinformationale
Compania NEOTEK